ISO 9001 GARANCIJA KVALITETA

print rss Bookmark and Share

26.09.2012.

ISO 9001 GARANCIJA KVALITETA

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je akreditovano sertifikaciono telo ISOQAR, koje je ovlašćeno da sprovodi  ocenjivanje kompanija i da izdaje sertifikate za niz menadžment sistema (kao što je ISO 9001 & 14001), 27.7.2012. godine izdalo sertifikat kojim se potvrđuje da preduzeće UNL Group d.o.o. svoje poslovanje obavlja u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001.

U Velikoj Britaniji, poslovanje ISOQAR-a je regulisano od strane United Kingdom Accreditation Service (UKAS) -- jedinim nacionalnim akreditacionim telom priznatim od strane vlade, i u SAD-u od strane ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB). ISOQAR je nezavisno sertifikaciono  telo koje ne pripada niti jednoj drugoj kompaniji niti organizaciji, i posluje širom Velike Britanije i mnogih drugih zemalja.

ISO 9001 sertifikat pogledajte ovde

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 je međunarodni standard kojim se omogućava povezivanje svih delova organizacije u jedan dobro definisan sistem usmeren ka zadovoljavanju zahteva kupaca – klijenata. Implementacija Sistema menadžmenta kvalitetetom je od strateškog značaja za sve organizacije.

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 je primenjiv na bilo koju organizaciju bez obzira na oblik organizovanja, veličinu, proizvod – uslugu, broj zaposlenih. IS0 9001 predstavlja najmasovniji standard prihvaćen od više od 800.000 organizacija u preko 160 zemalja sveta.

Ovaj standard predstavlja i dobru polaznu osnovu za uvođenje i sertifikaciju drugih sistema menadžmenta.

Uvođenje i sertifikacija ISO 9001:2008 donosi:

* Povećanje zadovoljstva kupaca-klijenata

* Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu

* Uključenost svih zaposlenih i delegiranje odgovornosti na svim nivoima

* Uspostavljanje sledljivosti proizvoda i procesa rada

* Poboljšavanje poslovne sposobnosti i produktivnosti

* Bolja iskorišćenost vremena i prostora

* Veće usmerenje na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata

* Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava

Čitanja: 99 | Komentara: 0

Dodaj komentar