Uslovi prodaje

 Navedeni uslovi prodaje važe isključivo za pravna lica.

Prodaju robe fizičkim licima ne obavljamo.

PONUDA

UNL GROUP d.o.o. garantuje uslove iz predračuna, odnosno ponude, samo u okviru važnosti predračuna, odnosno ponude.

PRODAJNI PROGRAM

Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštenja u prodajni program uvedemo novu robu ili da određenu robu izbacimo iz prodajnog programa.

CENE

UNL GROUP d.o.o. svojim ponudama, odnosno predračunima, uzima u obzir cene iz trenutno važećeg cenovnika.

Zadržavamo pravo da u određenim slučajevima cene date u ponudi, odnosno predračunu, mogu odstupati od cena iz trenutno važećeg cenovnika.Zadržavamo pravo izmene cenovnika bez prethodne najave.

CENOVNIK

Cene u cenovniku su iskazane kao jedinične cene za 1 (jedan) komad, osim ako nije drugačije naznačeno.

Cene u cenovniku su iskazane u RSD.

Cene u cenovniku su iskazane bez uračunatog PDV-a.

PORUČIVANJE ROBE

Robu možete poručiti bilo kog radnog dana, od ponedeljka do petka, u periodu od 8 do 16 časova.

Robu možete poručiti telefonom, slanjem e-pošte, slanjem faksa ili lično.

* Poručivanje na brojeve telefona

011/2280-236

* Poručivanje slanjem e-pošte na adresu

office@unlgroup.rs

* Poručivanje slanjem faksa na broj

011/2280-236

PREUZIMANJE I ISPORUKA ROBE

Robu možete preuzeti lično ili Vam je možemo poslati nekom od kurirskih službi.

* Lično preuzimanje

Poručenu robu možete preuzeti bilo kog radnog dana, od ponedeljka do petka, u periodu od 8 do 16 časova u prodajnim prostorijama firme UNL GROUP d.o.o.

* Adresa preuzimanja robe

Velemajstora Bore Kostića 49, 11070 Novi Beograd

* Isporuka kurirskim službama

Za porudžbine čija je vrednost manja od 20.000 RSD (bez uračunatog PDV-a), troškovi dostave padaju na teret kupca.

Dostava robe kurirskim službama se naplaćuje po važećim cenovnicima kurirskih službi. *

Robu šaljemo kurirskom službom po Vašem izboru. Ako niste naglasili kojom kurirskom službom želite da Vam se roba pošalje, roba će Vam biti poslata Post Ekspresom, danas za sutra.

U slučaju da nemate ugovor ni sa jednom kurirskom službom, troškove dostave Vam možemo fakturisati i oni iznose 250.00 RSD bez uračunatog PDV-a, odnosno 330.00 RSD sa uračunatim PDV-om. **

Da bismo bili u mogućnosti da Vam robu pošaljemo onog dana kada ste je i naručili i da bi ste je dobili narednog dana,*** u obavezi ste da robu poručite najkasnije do 13 časova bilo kog radnog dana od ponedeljka do petka. U slučaju da je roba poručena posle 13 časova, bilo kog radnog dana od ponedeljka do srede, biće Vam poslata narednog dana.U slučaju da robu poručite u četvrtak posle 13 časova, odnosno u petak do 13 časova, roba će Vam biti poslata u petak, a isporučena u subotu. Ako iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da robu primite u subotu, u obavezi ste da nas o tome obavestite prilikom poručivanja robe.**** U tom slučaju će Vam roba biti isporučena narenog ponedeljka. Ako robu poručite u petak posle 13 časova, roba će Vam biti poslata narednog ponedeljka.

BESPLATNA ISPORUKA 

Besplatna isporuka na užoj teritotiji grada Beograda.

Da biste ostvarili pravo na besplatnu isporuku robe, u trenutku poručivanja robe morate imati izmirena sva dugovanja prema nama koja su do tog trenutka dospela na plaćanje.

Da biste robu, koja se isporučuje besplatno, dobili narednog dana ***, ona mora biti poručena najkasnije do 13 časova, bilo kog dana od ponedeljka do petka. U slučaju da je roba poručena posle 13 časova, bilo kog radnog dana od ponedeljka do srede, biće Vam poslata narednog radnog dana. u slučaju da je roba poručena u četvrtak posle 13 časova, odnosno u petak do 13 časova , pošiljka će Vam biti poslata u petak, a isporučena u subotu. Ako niste u mogućnosti da robu primite u subotu, u obavezi ste da to naglasite prilikom poručivanja robe.**** Roba koja se isporučuje besplatno, a poručena je u petak posle 13 časova, biće Vam poslata narednog ponedeljka.

U slučaju da iz bilo kog razloga menjate već potvrđenu porudžbinu, zadržavamo pravo da robu ne otpremimo onog dana kada je ona poručena, već narednog radnog dana.

PRIJEM ROBE

U obavezi ste da izvršite pregled robe prilikom svake pojedinačne isporuke robe, bilo da je u pitanju lično preuzimanje ili isporuka kurirskim službama. U slučaju da je došlo do eventualnog oštećenja neposredno na robi i/ili njenom pakovanju, kao i eventualnom odstupanju u naručenoj i isporučenoj vrsti i količini robe, dužni ste da nam to prijavite u roku od jednog dana od dana prijema robe. u protivnom, smatraćemo da ste robu primili u ispravnom stanju i u naručenim količinama i vrsti robe.

PLAĆANJE

Vaša je obaveza da svaku fakturu, po svakoj pojedinačnoj isporuci robe, platite u roku naznačenom na samoj fakturi. Ukoliko niste izvršili obavezu plaćanja po ispostavljenoj fakturi do roka naznačenog na fakturi, zadržavamo pravo da skratimo rok plaćanja po svakoj narednoj fakturi za buduće isporuke robe, odnosno da obustavimo dalju isporuku robe, bez ikakvih daljih obaveza prema Vama.

Za prekoračenje roka plaćanja, zadržavamo pravo zaračunavanja zatezne kamate.

------------------------

* Za cene isporuke robe obratite se direktno kurirskim službama

** Cena se odnosi na pojedinačne pakete, maksimalne bruto težine do 20kg po paketu.

*** Za robu poslatu danas za sutra, UNL GROUP d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualna kašnjenja u isporuci koja su nastala od strane isporučioca robe, u ovom slučaju kurirske službe ili su izazvana dejstvom više sile.

**** u slučaju da robu poručite u četvrtak posle 13 časova, odnosno u petak do 13 časova, a da pri tom ne naglasite da niste u mogućnosti da robu primite u subotu, troškovi vraćanja i ponovnog slanja pošiljke padaju na Vaš teret.